Služby

Poradenství v oblasti pohostinství

Ať už máte hotel, který nenaplňuje svůj potenciál, nebo vlastníte prostor, z něhož chcete hotel teprve udělat, pomůžeme vám:

Vytvoření konceptu a strategie

Základy strategického plánování pro založení a vedení firmy, stanovení konkrétních cílů včetně komplexních brainstormingových porad za účelem stanovení nejlepšího využití nemovitosti.

Samotná výstavba

Široká škála činností zahrnující renovaci a opětovný pronájem budov, nákup neupraveného pozemku a prodej pozemku připraveného k výstavbě nebo jednotlivých parcel i prostou přeměnu nápadu na papíře ve skutečnou nemovitost.

Provoz

 • Vedení hotelu
 • Nastavení provozu a jednotlivých oddělení
 • Stravování
 • Spa & wellness
 • Nábor vedoucích zaměstnanců i ostatního personálu
 • Školení zaměstnanců
 • Tvorba a zavedení norem
 • Vybavení

Finance

 • Finanční analýzy a prognózy
 • Účetnictví
 • Strategie navyšování kapitálu

Marketing

 • Vztahy s veřejností
 • Webové stránky
 • Tvorba obchodní značky
 • Brožury, doprovodná dokumentace, adresáře
 • Sociální média
 • Fotogalerie
 • Tvorba reklamních textů

Design

 • Design interiérů
 • Architektura
 • Krajinářství

Informační technologie

 • Nastavení hotelového IT
 • Systémy řízení nemovitosti
 • Prodejní terminál
 • Počítačový rezervační systém
 • Účetní systémy

Vybudování vztahů

 • Traveller Made
 • XO Private Collection
 • Virtuoso
 • American Express a další.

Služby

Poradenství v oblasti pohostinství

Ať už máte hotel, který nenaplňuje svůj potenciál, nebo vlastníte prostor, z něhož chcete hotel teprve udělat,
pomůžeme vám:

Vytvoření konceptu a strategie

Strategic planning fundamentals for creating and running a business, with set specific goals and objectives, including comprehensive brainstorming sessions to determine best use for the property

Samotná výstavba

Encompassing activities that range from the renovation and re-lease of existing buildings, to the purchase of raw land and the sale of developed land, or parcels to others and or simply converting ideas from paper to real property.

Provoz

 • Hotel management
 • Operations and departmental set-up
 • Food & beverage
 • Spa & wellness
 • Management and staff recruitment
 • Staff training
 • Standards creation and implementation
 • Amenities

Finance

 • Financial analysis and projections
 • Accounting
 • Capital-raising strategy

Marketing

 • Public relations
 • Website
 • Brand development
 • Brochures, collateral, mailing lists
 • Social media
 • Photography
 • Copywriting

Design

 • Interior design
 • Architectural
 • Landscape design

Informační technologie

 • Hotel IT setup
 • Property Management Systems
 • Point of Sale
 • CRS
 • Accounting Systems

Vybudování vztahů

 • Traveller Made
 • XO private Collection
 • Virtuoso
 • American Express and more.

Služby

Společnost Encore Hospitality je předním dodavatelem poradenských služeb v oblasti hotelnictví a trávení volného času pro developery, investory, vlastníky nemovitostí a veřejný sektor v Evropě, na Středním východě a v Asii.

 

Jsme odborníci na výstavbu a rekonstrukci městských hotelů i hotelových resortů s různým zaměřením, vypracujeme studie proveditelnosti, vybíráme provozovatele, pomůžeme vám se strukturou vašich financí, vytvoříme plány zvýšení zisku, pomůžeme vám řídit vaše aktiva, zrevidujeme portfolio aktiv i transakcí.

Do oblasti naší odbornosti patří:

manažerské smlouvy

poradenské služby

podnikatelské plány a studie proveditelnosti

projektové řízení

řízení aktiv

plány zvýšení zisku

strukturování financí

výběr provozovatele

jednání o smlouvách a uzavírání smluv

modely hotelového provozu

Modely provozu

Manažerské smlouvy:

Jsme přesvědčeni, že manažerské smlouvy jsou ideálním řešením pro investora v oblasti hotelnictví, který by byl rád součástí provozu hotelu, ale pouze do určité, předem definované míry. Díky takové spolupráci je investor/majitel finančně zainteresován na provozu hotelu, avšak provozovatel nese plnou odpovědnost za hrubý provozní zisk. Veškeré investice, kapitálové náklady a cashflow jsou i nadále pouze na majiteli.

Nájemní smlouvy:

Věříme, že nájemní smlouva je skvělým řešením pro každého investora hotelu, který si nepřeje čelit každodenním provozním záležitostem. V případě provozu, který už plně běží, je možné se dohodnout na pronájmu daného zařízení. Nájemce ponese plnou odpovědnost za cashflow.

Smlouvy o spolupráci:

Taková dohoda umožňuje investorům vést hotel sami, avšak vzhledem k tomu, že se nemusí jednat o hlavní oblast jejich činnosti, mohou potřebovat poradenské služby. Taková smlouva může být dlouhodobá nebo střednědobá. Můžete například potřebovat pomoc s nastavením provozních postupů, obchodních a marketingových strategií atd., což je obzvláště důležité pro nové hotely nebo zavedené hotely, které stojí o objektivní pohled na věc.

 

Kromě hotelového provozu poskytuje společnost Encore Hospitality také poradenské služby soukromým investorům, finančním institucím a bankám.

Služby

Společnost Encore Hospitality je předním dodavatelem poradenských služeb v oblasti hotelnictví a trávení volného času pro developery, investory, vlastníky nemovitostí a veřejný sektor v Evropě, na Středním východě a v Asii.

 

Jsme odborníci na výstavbu a rekonstrukci městských hotelů i hotelových resortů s různým zaměřením, vypracujeme studie proveditelnosti, vybíráme provozovatele, pomůžeme vám se strukturou vašich financí, vytvoříme plány zvýšení zisku, pomůžeme vám řídit vaše aktiva, zrevidujeme portfolio aktiv i transakcí.

Do oblasti naší odbornosti patří:

manažerské smlouvy

poradenské služby

podnikatelské plány a studie proveditelnosti

projektové řízení

řízení aktiv

plány zvýšení zisku

strukturování financí

výběr provozovatele

jednání o smlouvách a uzavírání smluv

modely hotelového provozu

Modely provozu

Manažerské smlouvy:

Jsme přesvědčeni, že manažerské smlouvy jsou ideálním řešením pro investora v oblasti pohostinství, který by byl rád součástí provozu hotelu, ale pouze do určité, předem definované míry. Díky takové spolupráci je investor/majitel finančně zainteresován na provozu hotelu, avšak provozovatel nese plnou odpovědnost za hrubý provozní zisk. Veškeré investice, kapitálové náklady a cashflow jsou i nadále pouze na majiteli.

Nájemní smlouvy:

Věříme, že nájemní smlouva je skvělým řešením pro každého investora hotelu, který si nepřeje čelit každodenním provozním záležitostem. V případě provozu, který už plně běží, je možné se dohodnout na pronájmu daného zařízení. Nájemce ponese plnou odpovědnost za cashflow.

Smlouvy o spolupráci:

Taková dohoda umožňuje investorům vést hotel sami, avšak vzhledem k tomu, že se nemusí jednat o hlavní oblast jejich činnosti, mohou potřebovat poradenské služby. Taková smlouva může být dlouhodobá nebo střednědobá. Můžete například potřebovat pomoc s nastavením provozních postupů, obchodních a marketingových strategií atd., což je obzvláště důležité pro nové hotely nebo zavedené hotely, které stojí o objektivní pohled na věc.

 

Kromě hotelového provozu poskytuje společnost Encore Hospitality také poradenské služby soukromým investorům, finančním institucím a bankám.

Kontaktní údaje

Spojte se s námi:

  Kontaktní údaje

  Spojte se s námi: